Yossarian:http://yossarian.web-log.nl/
Zijn meest slapstick-achtige boek