nanos:http://www.nnanos.nl/
Ooit had ik muzieklessen en de man die ze gaf zou dit vertaald hebben als
ta ti-ti ta (rust)
ta ti-ti ta (rust)
ta ta ta ta
ta ti-ti ta (rust)

Ik vraag me wel af hoe hij ook weer die rust opschreef. Misschien werd het ook niet opgeschreven, maar alleen gezegd.
Maar in elk geval kon je na een dag cursus, het was dus een cursus, kon je gaan ti-ti ta meer horen!
Toch ging het er bij mij noooit meer helemaal uit.
Ik ti-ti ta nog steeds wel eens.