of...

rob:
Of zou het de handicap van Fransje verbeelden?
Een sinaasappel is nauwelijks een loden last te noemen, maar het is wel een ongemakkelijke houding.