Ja

Maja:
Inderdaad, Michael Jordan. Een andere speler, Larry Bird, zei eens over Jordan: "I think it's just God disguised as Michael Jordan."