Lezers

Maja:
Natuurlijk ligt het dan anders. Maar het neemt niet weg dat een lezer zich maar weinig rekenschap geeft van de arbeid die in het schrijven gaat zitten. Zeker als het makkelijk wegleest.