Rozerood:http://postbus0.nl
Ik ben ook voor een standpuntenlijst!