p p p?

Peter:http://www.peterspagina.nl/
Het eerst waar ik aan moest denken was: "Lekker, puh..."
Volgens mij wordt met puh dus die p bedoeld.

"Joepie de poepie" heeft ook al van die krachtige p's erin.
Hoewel een even komische voorganger van ome Willem er ook mocht wezen met zijn: "Sapperdeflap".
En wat dacht u van: ik lust wel pap van? Dat pap moet wel met een zekere wellustige dictie worden gedeclameerd.

at kan taal mooi zijn, hè? Je snapt niet dat met zoveel aardigs iemand nog ergens de p over in kan hebben.