Hanky-panky

Maja:
In het Engels bestaat het waarschijnlijk ook, en deze is wel heel toepasselijk! :-)
De meeste p-woorden betekenen niets. Een Engelse p-uitdrukking bijvoorbeeld is [i]hanky-panky.[/i]