Het ultieme gebruik

Maja:
Je zou gebruiksdieren wat ruimer kunnen nemen: eerst de melk, de wol en de eieren, en daarna de pan in.